Zrození člověka

Zrození člověka je úžasný proces. Můžeme jej sledovat z několika různých pohledů od samotného oplození až po porod zdravého novorozence. Hlavními obory, které se prenatálním vývojem lidského jedince zabývají jsou embryologie, vývojová biologie a samozřejmě i genetika. Z medicínského hlediska pak kromě klinické genetiky nesmíme zapomenout na obor porodnictví a relativně nový komplexní obor - fetální medicínu.

Určení pohlaví člověka

Člověk je organizmus s odděleným pohlavím. Pohlaví konkrétního jedince je u člověka určeno geneticky a závisí na konstelaci pohlavních chromozomů. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Pohlavní orgány ženy

Anatomie a fyziologie ženských pohlavních orgánů. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Pohlavní orgány muže

Anatomie a fyziologie mužských pohlavních orgánů. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Gametogeneze

Gamety neboli pohlavní buňky vznikají speciálním typem dělení - meiózou. Mezi spermatogenezí a oogenezí však existují významné rozdíly. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Pohlavní hormony

Pohlavní hormony ovlivňují celou řadu pochodů spojených s vývojem a funkcí lidských pohlavních orgánů. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Menstruační a a ovariální cyklus

Menstruační a ovariální cyklus představují cyklické změny v těle ženy. Oba tyto cykly mají svá specifika. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Průběh oplození

Oplození představuje splynutí dvou pohlavních buněk, vznik zygoty a začátek nového lidského života. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Poruchy oplození

Oplození je velice komplikovaný proces, v průběhu kterého může dojít k celé řadě různých chyb. Podrobnosti o těchto chybách najdete uvnitř kapitoly.

Průběh těhotenství

V průběhu těhotenství prodělává budoucí lidský jedinec svůj prenatální vývoj. Těhotenství samotné počíná oplozením a končí porodem. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Sdílejte tuto stránku