Genetické inženýrství

Genetické inženýrství tvoří důležitou a dynamicky se rozvíjející se oblast molekulární biologie a genetiky. Díky novým genetickým metodám a manipulacím se nám otevírají dosud nevídané možnosti pro výzkum, ale i pro diagnostiku a léčbu lidských chorob. Se základními i pokročilými metodami genetického výzkumu i praxe se seznámíte právě v této sekci.

Základní metody genetického inženýrství

Dnes si již neumíme představit chod genetické laboratoře bez základních molekulárně-genetických metod. O restrikčních endonukleázách či o PCR reakci se dočtete uvnitř kapitoly.

Mapování genomů

Mapování genomů a genomika obecně jsou dnes již běžnou součástí komplexního výzkumu. Nebylo tak tomu ale vždy. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Genová terapie

Genová terapie představuje léčbu pomocí úpravy genetické informace. První případy této léčby již byly vyzkoušeny i na lidských pacientech. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Sdílejte tuto stránku