Cytogenetika

Tato sekce se zabývá zejména cytogenetikou a buněčnou biologií obecně. Buňky jsou unikátní struktury, které tvoří základ jednoduchých i těch nejsložitějších živých organizmů. Cytogenetika se poté zabývá organizací a chováním genetického materiálu v buňce, konkrétně především chromozomy.

Eukaryotní buňka

Eukaryotní organizmy, ať již živočichové, rostliny nebo houby jsou tvořeny buňkami eukaryotního typu. Oproti prokaryotním buňkám mají specifickou stavbu a hlavně zcela specifické jádro. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Chromozomy

Chromozomy jsou komplexy tvořené DNA a proteiny, které nacházíme v jádrech eukaryotních organizmů. Jejich počet a tvar je pro každý druh typickým znakem. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Buněčný cyklus

Buněčný cyklus představuje ústřední cyklus života buňky. Jeho průběh má svá specifika a zákonitosti. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Mitóza

Mitóza představuje základní typ dělení, v průběhu kterého vznikají z jedné buňky mateřské dvě buňky dceřiné. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Meióza

Meióza je specifický typ dělení, který má velmi speciální účel - vytvořit buňky s polovičním množstvím genetické informace, které poslouží při rozmnožování. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Diferenciace buněk

U mnohobuněčných organizmů dochází v průběhu jejich vývoje i budoucího života k diferenciaci buněk - tedy k jejich specializaci na různé funkce. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Buněčná smrt

Stejně jako celý organizmus, postihuje i jednotlivé buňky smrt. Ta může přicházet plánovaně i neplánovaně. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Sdílejte tuto stránku