Přípravné kurzy

Od roku 2014 jsou tyto prezentace pouze na e-learningovém serveru 1. LF UK: https://el.lf1.cuni.cz/ Login a heslo k prohlížení prezentací obdrží účastníci kurzů emailem.

Sdílejte tuto stránku