Meiotické dělení

Meiotické neboli redukční dělení (dříve také heterotypické) dává za vznik haploidních buněk (což jsou typicky pohlavní buňky). Jejím cílem je tedy zajistit, aby buňka získala pouze polovinu genetického materiálu. Pokud má mateřská buňka celkem 2n chromozomů, potom dceřinné buňky budou mít pouze n chromozomů, tedy přesně polovinu původního počtu. Původní počet 2n chromozomů se obnoví až splynutím dvou gamet v průběhu oplození. Dalším rozdílem oproti mitóze je skutečnost, že výsledkem kompletní meiózy jsou celkem 4 buňky (oproti 2 buňkám u mitózy). Meióza má 2 hlavní fáze, a to 1. a 2. meiotické dělení.

1. Meiotické dělení Homologní chromozomy tvoří v ekvatoriální rovině tzv. tetrády. Může mezi nimi dojít k rekombinaci genetického materiálu (crossing-over - výměna genů mezi homologickými, avšak nesesterskými chromatidami). Chromozomy nejsou roztrhávány, k pólům buňky putují celé sady. Na každém pólu tak zůstane vlastně 2krát jedna polovina genetického kódu. Redukčním dělením je tak vlastně právě a pouze první část meiotického dělení (meióza I).

Profázi I ještě můžeme dělit na následující fáze:

Leptoten - vláknité chromozomy se začínají kondenzovat

Zygoten - párování homologních chromozomů, vznik bivalentů

Pachyten - pokračuje kondenzace, čtveřice chromatid jsou dobře patrné jako tzv. tetrády, dochází ke crossing-overu

Diploten - tetrády se rozestupují, místa překřížení chromatid (po crossing-overu) lze pozorovat jako tzv. chiasmata

Diakineze - chiasmata zanikají (terminalizace chiasmat), rozpadá se jaderný obal, profáze končí

2. Meiotické dělení Navazuje na první meiotické dělení. Mezi nimi již NEDOCHÁZÍ k další replikaci DNA. Probíhá téměř stejně jako normální mitóza. Výsledkem jsou tedy 4 dceřinné buňky, každá s jednou polovinou genetické výbavy.

Stejně jako u mitózy i v průběhu meiózy může dojít k chybnému rozestupu chromozomů. Situace je o to vážnější, že pohlavní buňka se špatnou chromozomální výbavou dává za vznik zygotě, ze které vzniká celý plod, jehož každá buňka ponese příslušnou chromozomovou aberaci (nebo jeho vývoj bude předčasně ukončen).

Obrázek 1 - Hlavní fáze meiotického dělení (A - Replikace DNA; B - Meióza I; C - Meióza II)

MajorEventsInMeiosis variant int

Obrázek 2 - Hlavní rozdíly mezi mitotickým (nahoře) a meiotickým (dole) jaderným dělením; Sledováno pro 1 chromozomový pár (paternální a maternální chromozom jsou znázorněny odlišnými barvami).
Chromosomes in mitosis and meiosis

<< Mitotické dělení Diferenciace buněk >>
Sdílejte tuto stránku